Screen notification

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat
Terug naar blog
De wet DBA vervangt de VAR
Floor Ham
12 april 2016

Vanaf 1 mei 2016 gaat er het nodige veranderen in de wereld van de ZZP’ers en hun opdrachtgevers: de huidige VAR-regeling wordt vervangen door de wet DBA. Maar waarom heeft de overheid hiervoor gekozen? En wat betekent dit voor jou? 

Vanaf 1 mei 2016 wordt de huidige VAR-regeling (verklaring arbeidsrelatie)  vervangen door de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Dit betekent dat ZZP’ers en opdrachtgevers met (model)contracten gaan werken in plaats van het aanvragen van de VAR-verklaring bij de belastingdienst.


VAR-regeling

Het verschil voor een opdrachtgever tussen iemand in loondienst en een ZZP’er is dat er in het eerste geval wel loonheffing en sociale premies betaalt moet worden en in het tweede geval niet. Wat een trend lijkt te worden is dat werknemers worden ontslagen en later als ZZP’er dezelfde werkzaamheden gaan uitvoeren. Door deze verkapte dienstverbanden heeft de opdrachtgever wel ‘de lusten’ en niet ‘de lasten’. Dit is een aantrekkelijke manier om met de huidige, niet altijd even zekere, tijden om te gaan.

Zonder de loonheffingen en met de aftrek waar ZZP’ers recht op hebben kost dit de overheid belastinggeld. Dit is dus iets waar verandering in moet komen. Daarnaast is het nadelig voor de ZZP’er. Door de VAR-regeling moet de ZZP’er zijn aftrekposten met terugwerkende kracht terugbetalen, wanneer er volgens de Belastingdienst toch sprake is van een werkgever-werknemersrelatie. De opdrachtgever kan in dit geval niet meer belast worden door de Belastingdienst. Het volledige risico ligt dus bij de ZZP’er.


Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 geldt de nieuwe wet DBA. Om iedereen genoeg ruimte te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe regeling is er een overgangsperiode tot 1 mei 2017. In deze periode wordt er wel toezicht gehouden door de Belastingdienst, maar worden er geen handhavingsmaatregelen toegepast. Tevens zijn de VAR-verklaringen voor 2014 of 2015, als je als ZZP’er hetzelfde werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, te gebruiken tot 1 mei 2016.

De intentie van de wet DBA is om te bepalen of er loonheffing betaald moet worden, deze is verplicht als er sprake is van een dienstverband. Een dienstverband is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst en moet aan drie voorwaarden voldoen:

  1. De werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  2. De werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  3. De werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat er sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Zodra één van de voorwaarden ontbreekt is er geen sprake van een dienstverband en hoeft er dus geen loonheffing betaald te worden. Met de invoering van de wet DBA is het de bedoeling dat met behulp van modelcontracten wordt aangetoond dat één van bovenstaande voorwaarden ontbreekt. Bijvoorbeeld het ontbreken van een gezagsverhouding. Of de opdrachtnemer verricht geen persoonlijke arbeid, omdat hij zich kan laten vervangen.


Opdrachtgever

Jij, als opdrachtgever, bent verantwoordelijk wat betreft het opstellen van een overeenkomst. Hiervoor kun je gebruik maken van de voorbeeld modelovereenkomsten die op dit moment op de website van de Belastingdienst staan. Dit is een voorbeeld modelovereenkomst waarin overeengekomen wordt dat er geen sprake is van een gezagsverhouding. Let wel op, als je van de modelovereenkomsten afwijkt is het niet meer gegarandeerd dat hij goedgekeurd wordt. Om vooraf zeker te weten dat je, als opdrachtgever, achteraf geen heffing loonbelasting zal krijgen kan je de overeenkomst ter goedkeuring indienen bij de belastingdienst. Je doet er dus goed aan om op voorhand (voor alle situaties waarmee je met ZZP’ers werkt) een modelovereenkomst te laten checken. De goedgekeurde modelovereenkomsten zijn vijf jaar geldig.


Professional

Wanneer jij, als ZZP’er, een opdracht aangaat voor de opdrachtgever, moet je de overeenkomst lezen en beoordelen of deze past bij de situatie. Als dit het geval is hoef je de overeenkomst niet te tekenen, het verwijzen naar de overeenkomst door middel van een unieke code en de datum van goedkeuring op een factuur is voldoende. Jouw opdrachtgevers hebben het meeste baat bij een goede overeenkomst, aangezien zij hierdoor zeker weten dat ze geen loonbelasting hoeven te betalen. We raden je hierom aan om met ze in gesprek te gaan, om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.


Oplossing?

Detacheringsbureaus en payrollondernemingen staan vooraan om jullie te laten weten dat het tot stand komen van toekomstige matches via hun DE oplossing is. Zij lossen de ‘ingewikkelde’ situatie die ontstaan is voor jullie wel op. Als jij, de ZZP’er, gewoon via hen aan het werk gaat, heb je geen gedoe met die (model)contracten. En als jij, de opdrachtgever, mensen inhuurt via hen, weet je zeker dat jij geen loonheffingen hoeft te betalen. Hiervoor vragen ze dan wel commissies op het uurtarief. Maar dit is natuurlijk niet de enige oplossing!

Op dit moment zijn alle branches bezig om een goedgekeurde modelovereenkomst op te stellen. Ook voor jullie zullen er binnenkort passende modelovereenkomsten tussen staan. Mochten deze niet voldoende zijn is er de mogelijkheid om zelf een modelovereenkomst op te stellen, in dit geval zijn we te allen tijde bereid om jullie te voorzien van advies. Daarnaast zullen we jullie door middel van de blog en de nieuwsbrief op de hoogte houden. Samen staan we tenslotte sterker!

Floor Ham
Terug naar blog
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat