Screen notification

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat
Terug naar blog
De wet DBA – Hoe staat het er nu eigenlijk voor?
Floor Ham
6 december 2016

In april schreven we een blog om uit te leggen wat er allemaal zou komen kijken bij het vervangen van de VAR-regeling door de wet DBA. Inmiddels is er van alles over de wet DBA gezegd en geschreven en staan we eind 2016 nog niet veel verder dan dat we in april stonden. In deze blog een kort overzicht van de huidige stand van zaken.

Per 1 mei 2016 is de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) van kracht gegaan met een overgangsperiode tot 1 mei 2017. Het doel van deze wet is om verkapte dienstverbanden tegen te gaan. Daarnaast hoeft de ZZP’er niet alleen voor de kosten op te draaien mocht er achteraf wel sprake zijn van een verkapt dienstverband, zoals bij de VAR-regeling het geval was. Dit door middel van modelcontracten waarbij één van de drie voorwaarden nodig voor een arbeidsovereenkomst ontbreekt.

Invoering wet DBA

Vlak na de invoering van de wet DBA op 1 mei 2016 werden er al verontrustende berichten de wereld in gebracht dat grote bedrijven zouden stoppen met het inhuren van ZZP’ers. De bedrijven vonden de nieuwe wetgeving te onzeker. Ze wilden vooraf zekerheid en dit was niet het geval omdat nog lang niet alle modelcontracten goedgekeurd waren.

Onderzoek

In september is er onderzoek gedaan door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Brancheorganisatie voor Intermediairs en Brokers (Bovib) naar de gevolgen van de invoering van de wet DBA.

Opdrachtgevers & ZZP’ers

Hieruit bleek dat er nog nauwelijks met modelcontracten gewerkt werd: maar 10% van de opdrachtgevers en 13% van de ZZP’ers had met modelovereenkomsten gewerkt. Er werd door deze groep nog niet heel angstig tegen de wet DBA aangekeken: één op de vier opdrachtgevers en één op de vijf ZZP’ers verwachtten op dat moment knelpunten bij het werken volgens de nieuwe wet DBA.

Intermediairs

Bij de groep intermediairs werd al meer met modelovereenkomsten gewerkt namelijk door 63%. In deze groep was meer angst: 86% van de intermediairs die ervaring hadden met modelovereenkomsten ervoeren of verwachtten juist knelpunten door de onzekerheid hoe om te gaan met de modelovereenkomsten en de onduidelijkheid vanuit de belastingdienst.

Stichting ZZP Nederland

In november was ook Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, er van overtuigd dat de wet DBA mislukt was. Tot dan toe was Maarten Post het eens met de intentie van de wet en er samen met staatssecretaris Wiebes ook toe gedreven om zich in te zetten om de wet te laten slagen. Doordat veel grote bedrijven aangaven geen ZZP’ers meer in te willen huren is Maarten Post van gedachten veranderd over de wet DBA.

Uitstel wet DBA

Na alle verontrustende verhalen reageerde het kabinet door de wet DBA uit te stellen tot in elk geval 2018. Het doel is om het komende jaar (of langer) de knelpunten van de wet op te lossen en in die periode geen boetes uit te delen. Hierbij geldt wel dat ‘echte kwaadwillenden’ een uitzondering vormen en wel beboet worden.

En nu?

Er is woensdag 30 november 2016 een hoorzitting geweest met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat de meningen over hoe nu verder met de wet DBA erg verdeeld zijn. Ondernemersorganisaties willen in de periode dat de wet DBA uitgesteld wordt helemaal niet aangepakt worden omdat termen als ‘kwaadwillenden’ open staan voor interpretatie en dus voor nieuwe onzekerheid zorgt. Daarnaast geven zij aan dat er opnieuw gekeken moet worden naar het arbeidsrecht. Het CNV en de FNV daarentegen vinden dat de rechtspraak duidelijk het verschil tussen een werknemer in loondienst en een ondernemer heeft gedefinieerd en dat dit ook gehandhaafd moet worden.

 

Ten conclusie is het hele verhaal rond de wet DBA nog niet veel duidelijker geworden sinds april. Het is dus zaak om de ontwikkelingen in de gaten te houden. Wij zullen door middel van de blog jullie op de hoogte houden. Zoals ik de vorige blog al eindigde: samen staan we ten slotte sterker!

Floor Ham
Terug naar blog
Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat